เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2538 เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ผู้นำในการดำเนินธุรกิจผลิตแร่ยิปซั่มคุณภาพสูงให้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งในและนอกประเทศมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี

 
เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นไปอย่างคุ้มค่า ผู้บริหารบริษัทจึงได้ริเริ่มนำแร่ยิปซั่มธรรมชาติ ที่มีความบริสุทธิ์สูงมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร โดยได้ศึกษากรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ยิปซั่มเพื่อการเกษตรขึ้นในประเทศไทยเป็นแห่งแรก
 
ด้วยทรัพยากรแร่ยิปซั่มธรรมชาติที่มีอยู่กว่า 100 ล้านเมตริกตัน และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยประกอบกับโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ทำให้บริษัท กรีนแคล(ประเทศไทย) จำกัด สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “กรีนแคล” และ “กรีนเฟอร์ท”เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งในและนอกประเทศได้ปีละกว่า 100,000 เมตริกตัน
 
ปัจจัยสำคัญในการนำแร่ยิปซั่มมาใช้ในการเกษตรก็คือความบริสุทธิ์ของแร่ยิปซั่ม ซึ่ง “กรีนแคล” ผลิตด้วยแร่ยิปซั่มธรรมชาติ ที่มีความบริสุทธิ์สูง ดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม     มีคุณสมบัติในการปรับปรุงบำรุงดิน  ทั้งทางกายภาพ  ชีวภาพ   และทางเคมี ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สภาพดินและน้ำอีกด้วย
บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ “กรีนแคล” ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ  หรือทางด้านการตลาด  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนตลอดไป

ข้อมูลติดต่อ

© 2024 GreenCal (Thailand) Co.,Ltd.