สินค้าเพื่อการเกษตร

กรีนแคล ผง

ชื่อการค้า  กรีนแคล   เครื่องหมายการค้า  กรีนเฟอร์ท ขนาด 25 กก. คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมี ชนิดเม็ด ประกอบด้วย ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้ แคลเซียม (CaO) 32 % ประโยชน์  เป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรง และช่วยในการสร้างโปรตีน ช่วยขยายขนาด

อ่านต่อ

กรีนแคล แมก ผง

ชื่อการค้า  กรีนแคล แมก  เครื่องหมายการค้า  กรีนเฟอร์ท ขนาด 25 กก. คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมี ชนิดผง ประกอบด้วย ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้ แมกนีเซียม (MgO)   2 % แคลเซียม (CaO) 30 % กำมะถัน (S) 15 % ประโยชน์  เป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชมีความแข็

อ่านต่อ

กรีนแคล แมก เม็ด

ชื่อการค้า  กรีนแคล แมก  เครื่องหมายการค้า  กรีนเฟอร์ท ขนาด 25 กก. คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมี ชนิดผง ประกอบด้วย ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้ แมกนีเซียม (MgO)   2 % แคลเซียม (CaO) 30 % กำมะถัน (S) 15 % ประโยชน์  เป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชมีความแข็

อ่านต่อ

กรีนแคล เม็ด

ชื่อการค้า  กรีนแคล   เครื่องหมายการค้า  กรีนเฟอร์ท ขนาด 25 กก. คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมี ชนิดเม็ด ประกอบด้วย ปริมาณธาตุอาหารรอง ดังนี้ แคลเซียม (CaO) 32 % ประโยชน์  เป็นโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรง และช่วยในการสร้างโปรตีน ช่วยขยายขนาด

อ่านต่อ

Presentation