ข่าว & กิจกรรม

กิจกรรม “อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำปี 2559” ณ โรงงานกรีนแคล จ.นครสวรรค์

Previous Next เมือวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2559 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีมี

อ่านต่อ »

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาเพื่อสร้างสัมพันธภาพให้บุคลากรในบริษัทฯ

Previous Next บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเพื่อให้บุคลากรในบริษัทฯ ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยังจัดให้มีกิจกรรมภายในทำร่วมกัน ได้แก่ การปลูกข้าว การปลูกผักสวนค

อ่านต่อ »

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ต้อนรับ Mr.Kevin Pinto จาก Ausimin Pty Ltd และ Mr.Nicholas Vrcelj และคณะ จาก Redox Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย

Previous Next เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติต้อนรับ Mr.Kevin Pinto จาก Ausimin Pty Ltd และ Mr.Nicholas Vrce

อ่านต่อ »

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด มอบสินค้ากรีนแคล เพื่องานวิจัยพันธุ์สัตว์นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด จ.นครสวรรค์ ได้มอบผลิตภัณฑ์ “กรีนแคล ออแกนิก (ชนิดผง) ขนาด 60 เมช” จำนวน 3 ตัน  ให้แก่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์  เพื่อนำไปใช

อ่านต่อ »

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติต้อนรับ Mr. Stephen Parrott และ Mr. Lawrence Parrott จาก Swancorp Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมโรงงานกรีนแคล จ.นครสวรรค์

Previous Next เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทีมงานจาก บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีโอกาสนำ  Mr. Stephen Parrott และ Mr. Lawrence Parrott จาก Swancorp Pty Ltd&

อ่านต่อ »