ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหาร

GREEN CAL

           ผลิตภัณฑ์แคลเซี่ยมซัลเฟต (วัตถุเจือปนอาหาร) ตรา กรีนแคล เป็นแคลเซี่ยมซัลเฟต ประเภท Calcium Sulfate Dihydrate ที่มีความบริสุทธิ์สูงกว่า 99% (Assay) มีสเปคตามที่ The Codex Alimentarius Commission (FAO) และ Commission Regulation (EU) No 231/2012 on food additives listed in Annexes II and III (Calcium Sulphate dihydrate E516) กําหนด

ประโยชน์การใช้งาน

           แคลเซียมซัลเฟต (Calcium Sulfate INS 516) ถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้ เป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภทสารควบคุมความเป็นกรด (Acidity Regulator), สารทําให้แน่น ( Firming agent), สาร ปรับปรุงคุณภาพแป้ง (Flour treatment agent), สารช่วยจับอนุมูลอิสระ (Chelating agent (sequestant)), สารทําใหค้ ง ตัว (Stabilizer) โดยใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เป็นแหล่งที่มาของแคลเซียมเสริมในอุตสาหกรรมแป้ง, ช่วยในการ ขึ้นรูปของโดว์ในขนมปัง ,ธัญพืช, ผงฟู, อาหารยีสต์, ผักกระป๋อง, น้ําผลไม้, ช่วยในการตกตะกอนโปรตีนในการผลิตเต้าหู้ (Tofu), การรักษาคุณภาพของเยลลี่, นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตเบียร์โดยเป็นสารช่วยบัฟเฟอร์และสารช่วยกรรมวิธีการผลิต

คุณลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑ์

ด้านกายภาพ: ผงสีขาว ความละเอียด 44 ไมครอน 95% (325 mesh) ละลายน้ําได้เล็กน้อย ไม่ละลายในเอทานอล

ด้านเคมี:

F NMT30 ppm Se NMT30 ppm Pb NMT2 ppm As NMT1 ppm Fe NMT100 ppm Hg NMT1 ppm Cd NMT1 ppm

Loss on drying 19-23 %
Assay NLT99 % after drying
Solubility slightly soluble in water and insoluble in ethanol

Test for calcium Passes test
Test for sulfate Passes test