อควาแคล (AQUA CAL)

องค์ประกอบ
CaSO4.2H2O                                                  97%
ความละเอียด 200 เมช                                       มากกว่า 90% 
วิธีการใช้                                                           อัตรา
1. ช่วงเตรียมบ่อ
    – ค่าความเค็มสูงกว่า 15 ส่วน ในพัน                 50 กก./ไร่
    – ค่าความเค็มต่ำกว่า 15 ส่วน ในพัน                 100 กก./ไร่
2.ระหว่างการเลี้ยง
      – ก่อนลอกคราบ 1 วัน                                     50 กก./ไร่ ทุก 7 วัน
      – มีปัญหาการลอกคราบ                                   5 กก./ไร่ ทุกวัน หรือวันเว้นวัน
      – เปลือกเป็นแผล (ก่อนจับสัตว์น้ำ)                     50 กก./ไร่ ทุก 3-5 หรือ 7 วัน
คุณสมบัติ
  – ช่วยให้กุ้งลอกคราบสมบูรณ์ สร้างเปลือกได้รวดเร็ว
  – ปรับความกระด้างของน้ำให้เหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำ
  – ช่วยควบคุมระดับ pH ของน้ำไม่ให้แกว่งมากเกินไป
  – เพิ่มธาตุแคลเซียม ให้เพียงพอกับความต้องการของกุ้ง
  – ช่วยลดตะกอนแขวนลอยในน้ำ ให้โปร่งแสงมากขึ้น 

อควาแคล  (AQUA CAL)