กรีนแคลแมก (ชนิดเม็ด)

กรีนแคลแมก (ชนิดเม็ด)

ยิปซัมประกอบไปด้วยแคลเซียม กับกำมะถัน และเพิ่มแมกนีเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารรองของพืชทุกชนิดที่ขาดไม่ได้ และยังช่วยให้ดินร่วนซุย ทำให้รากแตกกอได้ง่ายและลำต้นแข็งแรง ยิปซัมยังสามารถละลายน้ำเป็นธาตุอาหารพืชได้ทันทีด้วย

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย
  • แก้ปัญหาดินเค็ม ดินกรด และดินแน่น
  • ป้องกันหน้าดินแข็งตัวเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลานาน
  • ให้ธาตุอาหารรองที่จำเป็นต่อพืช เช่น แคลเซียม และกำมะถัน
  • เพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืช ทำให้คุณค่าทางอาหารสูงขึ้น
  • เพิ่มคุณภาพผลไม้และป้องกันโรคพืชบางชนิด
  • เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผล

การใช้งาน

เพื่อปรับความต้องการแคลเซียมและกำมะถันสำหรับพืชเศรษฐกิจ

อัตราที่แนะนำ: 100 – 200 กิโลกรัม/ไร่/ปี
ระยะเวลาและวิธีการใช้: หว่านบนผิวดินในขั้นตอนการเตรียมดิน

เพื่อปรับปรุงดินที่เสื่อมสภาพ

อัตราที่แนะนำ: 200 – 400 กิโลกรัม/ไร่/ปี
ระยะเวลาและวิธีการใช้: หว่านบนผิวดิน และไถพรวนดินในขณะเตรียมดิน

เพื่อปรับสภาพดินแข็งและเหนียว ให้ร่วนซุยถึงดินชั้นล่างและทำให้ดินระบายน้ำได้ดีขึ้น

อัตราที่แนะนำ: 150 – 280 กิโลกรัม/ไร่/ปี
ระยะเวลาและวิธีการใช้: ใช้เครื่องพ่นปุ๋ยหรือใช้มือหว่าน

สำหรับการถมดินด่าง

อัตราที่แนะนำ: 200 กิโลกรัม/ไร่/ปี
ระยะเวลาและวิธีการใช้: หว่านบนผิวดิน และไถพรวนดินในขณะเตรียมดิน

ข้อมูลติดต่อ

© 2024 GreenCal (Thailand) Co.,Ltd.